top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Ally Organizasyon Satış Politikaları ve Satış Sözleşmesi

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 3 üncü maddesi uyarınca, Dijitalbilgin Dij. Paz. Danışmanlığına ait Ally Organizasyon şirketi (“Ally Organizasyon”) ile ilgili tanıtıcı bilgilerin tümü, sitemizin “Hizmetler” başlıklı bölümünde güncel şekilde yer almaktadır.

 

Ally Organizasyon olarak hedefimiz; biletinizi en kısa sürede, en kolay şekilde satın almanızı sağlamaktır. Aşağıdaki Satış Politikamızı ve Satış Sözleşmemizi, müşteri olarak sizi memnun kılacak ve allyorganizasyon.com'da ki satın alım süreci konusunda sizi bilgilendirecek şekilde tasarladık. Bu Satış Politikası ve Sözleşmemiz, Kullanım Koşullarımızın da bir bölümünü oluşturur. Web sitemize üye olarak ve/veya bilet alım işlemlerini gerçekleştirerek, Kullanım Koşullarını, Satış Politikası ve Sözleşme hükümlerini ve Gizlilik Beyanını okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriklerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı belirtir, satış politikası ve/veya sözleşme hükümlerinin aksine bir talebinizin ya da şikayetinizin olması durumunda, herhangi bir bilet alım işlemi gerçekleştirmeden ve siparişinizi onaylamadan önce, Web sitesinin alt kısmında bulunan Bize Ulaşın bölümünden belirtilen iletişim adreslerinden iletişime geçmenizi öneririz. Sitemizden bilet satın alarak ve siparişinizi onaylayarak, işbu Sözleşme hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. Dolayısı ile sitemizden bilet satın aldığınızda, etkinlik biletleri ile ilgili tüm sürece, prosedürlere ve işlemlere aşağıda yer alan Sözleşme hükümlerinin aynen uygulanacağını önemle belirtiriz.

 

Bilet satın alma işlemi ayrıca aşağıdaki hükümlere tabidir:

 

(i) etkinlik için uygulanacağı açıklanan ve duyurulan özel hüküm ve koşullara, (ii) Etkinlik organizatörünün (Ally) belirlediği ve açıkladığı ve/veya etkinliğin açıklanan diğer tüm hüküm ve koşullarına; ve (iii) etkinlik organizatörü tarafından açıklanan etkinlik mekan hüküm ve koşullarına (giriş koşulları dahil). Dolayısı ile, bilet satın alma işlemini yapmak suretiyle, etkinlik için belirlenen ve duyurulan tüm hüküm ve koşullara aynen riayet edeceğinizi kabul etmiş olmaktasınız. Şayet, etkinliğin belirlenen ve açıklanan hüküm ve koşullarından herhangi birini kabul etmiyorsanız veya bu koşullardan herhangi birine riayet edemiyorsanız ve/veya edemeyeceksiniz, bilet satın alma işlemini yapmamalısınız. Aksi durumda, bilet satın almış olsanız dahi etkinlik mekanına ve/veya etkinliğe alınmamanızdan ya da etkinlik mekanından çıkarılmanızdan dolayı Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını, bilet bedeli de dahil olmak üzere Şirketimizin herhangi bir ödeme yükümü oluşmayacağını önemle belirtiriz. Ayrıca, siparişinizi onaylayarak; bileti satın almadan önce; a) firmamız ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini b) satın aldığınız bilete ve hizmete ilişkin tüm özellikleri ve ayrıca tüm vergiler dahil toplam bilet/hizmet fiyatını ve varsa tüm ek masrafları c) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikayetlere ilişkin sözleşmede düzenlenen çözüm yöntemlerini d) uyuşmazlık konusunda başvurularınızı Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğinize dair sözleşmesel bilgileri e) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden cayma hakkınızın olmadığını ve neticeten sözleşmede düzenlenen tüm hükümleri bildiğinizi yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Siparişlerinizi onaylamadan önce, sizlerden onayınız kapsamında, yazılı şekilde ön bilgilendirme onayı alındığını ve ön bilgilendirme onayının işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ayrıca ve önemle vurgularız. İlaveten, işbu sözleşme ve ön onay ile “bilet satın alma siparişinizin onaylanması durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz” konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi de önemle bilmenizi isteriz.

Bilet ile İlgili Şart ve Koşullar

1. Ally Organizasyon, etkinlik organizatörü olarak bilet satar ve bilet fiyatlarını veya oturma yerlerini belirleme konusunda hak ve yetkiye sahiptir. Bileti satın alan kişi, satın aldığı bileti hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, Ally Organizasyon temsilcileri tarafından açıkça yazılı izin verilmesi haricinde, bileti, hiçbir ticari iş veya faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Örnek vermek gerekirse, satın alınan bilet, üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, biletin ilave ücretle ya da başka şekilde satışı teklif edilemez; satın alınan bilet, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere promosyon veya diğer ticari amaçlarla kullanılamaz.

 

2. Etkinlikler için kişi başı maksimum bilet adedini etkinlik organizatörü olarak Ally Organizasyon belirler. Bu sayı, etkinlik sayfasında ve satın almanın içeriğinde belirtilir. Bu uygulamanın amacı haksız bilet alımlarının önüne geçmektir. Bilet alımları, bazı etkinliklerde kişi başına ve/veya kredi kartı başına, bazılarında ise hane başına sınırlandırılabilir. Bu kuralın herhangi bir şekilde ihlal edildiğini tespit edersek, bilet alımı ister birden fazla kart kullanılarak, isterse de aynı hanenin üyelerinin kart kullanımları ile gerçekleştirilsin, Ally Organizasyon, belirttiği adet sınırı üzerinde satın alınan biletleri, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar. Otomatik vasıtaların kullanımı suretiyle bilet satın alınması, kesinlikle yasaktır.

3. Biletler, genellikle internet, çağrı merkezi, perakende satış noktaları gibi çeşitli dağıtım noktaları aracılığıyla satılır. Tüm satış kanalları aynı biletleme havuzuna eriştiğinden popüler etkinliklerde biletler hızlı bir şekilde tükenebilir. Bazı durumlarda etkinlikten önce Ally Organizasyonun kararı ile ilave bilet satışa çıkarılabilir ancak bu kapasite ve bilet mevcudiyeti veya hızlı tükenme şartının karşısında herhangi bir kontrol gücüne sahip bulunmamakla birlikte bu kapsamda herhangi bir garanti de veremeyeceğimizi belirtiriz.

4. Bilet satışında uyguladığımız ana teslimat formatımız bileti dijital bir ürün olan PDF formatında indirilebilir dosya olarak katılımcıya sunmaktır. Ancak bazı etkinliklerde fiziksel teslimat opsiyonu sunabiliriz. Buna karşın, satın aldığınız biletleriniz için teslimat şekli olarak “kurye” seçeneğini seçerseniz , teslimatta sorun yaşamamak için adres ve teslimatı alacak kişinin bilgilerinin doğru olduğundan emin olunuz. Kurye bedeli, satın alma işlemi sırasında “kurye bedelinden” bilgilendirilmek kaydı ile kredi kartınızdan tahsil edilir bu nedenle kuryeye herhangi bir ödeme yapmayın. Teslimat bölgeleri haricinde bir adres vermeniz durumunda teslimat yapılamamaktadır. Teslimat sırasında Mail Order talep Formu veya Teslimat Formu imzalatılabilir.

5. Fiziksel olarak sunulan biletlerinizin kontrol ve muhafaza yükümlüğü size aittir. Biletlerin, doğrudan güneş ışığı veya ısı nedeniyle zarar görerek kullanılmaz hale gelebileceğini unutmayın ve onları güvenli bir yerde saklayın. Kaybolan, çalınan ya da herhangi bir şekilde tahrip olan biletlerden dolayı Ally Organizasyon hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6. Ally Etkinlik Organizatörü çeşitli sebeplerle etkinlikleri iptal edebilir veya tarihlerini değiştirebilir . Bu durumda uygulanacak prosedürü organizatör olan Ally belirler ve duyurur. Etkinliğin iptal edilmesinden ve/veya etkinlik tarihinin değiştirilmesinden Ally Organizasyon sorumludur. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği ile tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin yeni tarihi ve saati konularında yapılan duyurulardan bilgi sahibi olma sorumluluğu size aittir. Bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda Ally Organizasyon bilet hamillerini söz konusu iptalden veya değişiklikten haberdar etmek için makul gayreti göstermekle yükümlüdür. Mücbir sebepler dışında bilet hamillerinin etkinlik tarihinden önce iptalden veya değişiklikten mutlak surette haberdar edilecektir.

7. Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden satın aldığınız biletlere dair cayma hakkınız bulunmamaktadır. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basma ya da para iadesi yapılmaz. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ancak, bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret iadesi ile sınırlı olup, sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Ally Organizasyon geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemeler konusunda Ally Organizasyon'un belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması sizin sorumluluğunuzdadır. Ally Organizasyon tarafından belirlenen iade tarihleri dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamaz.

 

8. Biletler ve/veya bilet satın alma hüküm ve koşulları, mekanın ve etkinliğin Organizatörü olan Ally Organizasyon tarafından belirlenen ve duyurulan kuralları uyarınca düzenlenir. Bu Kurallar ve Düzenlemelerden herhangi birinin ihlali veya hasara, rahatsızlığa veya yaralanmaya neden olabilecek kabul edilemez herhangi bir davranış (kamu güvenliği nedenleri veya Covid 19'un yayılmasıyla mücadele için alınan önlemlere uyulmaması dahil) mekana veya Ally Organizasyon yetkililerine sizi mekandan çıkarma yetkisi verir ve para iadesi alma hakkınız olmaz. Bu durumda Şirketimizin alıcıya karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacağını, bilet bedeli de dahil olmak üzere Şirketimizin herhangi bir ödeme yükümü oluşmayacağını önemle belirtiriz. Mekanda, güvenliğinizi sağlamak amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapılabilir. Ayrıca, bazı etkinliklerde, güvenlik gerekçesi ile ya da başkaca nedenlere istinaden, kişisel bilgileri bulunmayan müşterilere bilet satışı yapılmasını reddetme hakkına sahibiz. Zira, etkinlik mekanına girecek kişilerin kimlik bilgilerinin etkinlik organizatörü Ally Organizasyon'da bulunması, başta güvenliğin sağlanması amacıyla etkinlik organizatörü için gerekli bir bilgi mahiyetinde olabilmektedir. Dolayısı ile kişisel bilgilerinizin etkinlik organizatörü ile paylaşılmasını istemez iseniz, Ally Organizasyon'un size bilet satışı yapılmasını reddetme hakkı bulunduğundan, siparişi tamamlamadan ve bileti satın almadan önce, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Beyanını” dikkatlice okumanız gerekmektedir. Kişisel bilgilerinizi etkinlik organizatörü ile paylaşmak istemeyişiniz nedeni ile, size bilet satışı yapılamayacak olması durumunda, bu durumdan Ally Organizasyon sorumlu olmayacaktır.

 

9. Etkinlik mekanına giriş ve çıkışlar, Etkinlik Organizatörü Ally Organizasyon'un ve etkinlik mekanının belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak yapılır. Genel olarak bilet kontrolünden sonra dışarı çıkarsanız yeniden etkinlik mekanına giriş yapamayabilirsiniz. Etkinliğe geç kalırsanız, Ally Organizasyon'un belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak içeri girebilirsiniz ve bu kurallar etkinliklere göre farklılık gösterebilir. Geç kalanların içeriye alınması konusunda Ally Organizasyon hiçbir garanti veremez ve sorumlu değildir.

 

10. Fotoğraf makinesi, cep telefonu veya kayıt ekipmanlarının kullanımı, etkinlik yapılacak mekanın ve Ally Organizasyon'un belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi veya diğer kayıt ekipmanlarının, lazer kalemi ve cep telefonlarının etkinlik mekanına sokulması yasaklanabilir.

 

11. Ally Organizasyon, engellilere kılavuzluk eden köpekler haricinde, hayvanların etkinlik sahasına sokulmasını yasaklayabilme hakkına sahiptir.

 

12. Ally Organizasyon, müşterilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin mekana sokulmasını yasaklayabilme hakkına sahiptir.

 

13. Etkinlik mekanı ve Ally Organizasyon, müşterilerin şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmez.

 

14. Bilet hamili, sadece bilet üzerinde yazılı kıymeti haiz bir adet yer üzerinde hak sahibi olup, etkinlik mekanı veya etkinlik organizatörü Ally Organizasyon, bilet sahibine, bilet üzerinde belirtilen yerden farklı bir yer verme hakkını saklı tutar.

 

15. Bilet satın alma işlemiyle ilgili bilgi almak isterseniz, işleminizi tamamlarken size verdiğimiz referans numarası ile destek@allyorganizasyon.com'a mail gönderebilirsiniz.

 

17. Web sitemiz Türkçe olarak hazırlanmıştır. İngilizce olarak hazırlandığı ve servise sunulduğu takdirde Metinler arasında herhangi bir farklılık ve/veya çelişki olması halinde Türkçe metin esas alınır.

 

18. Sözleşme kapsamındaki ticari elektronik iletiler, önceden onaylarınız alınmak kaydıyla sizlere gönderilebilir. Bu onayın, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilmesi mümkün olduğundan, sözleşme kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini istemez iseniz, “elektronik ileti gönderilmesi” bölümündeki onay işaretini kaldırmanız gerektiğini hatırlatırız. Ayrıca, dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilme hakkına da sahipsiniz. Buna karşın, kendinizle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermeniz hâlinde, temin edilen hizmetlere ilişkin değişikliklere ve/veya kullanıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacağını da belirtiriz. Ayrıca, hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair sizlerin bilgilendirilerek ve size reddetme imkânı sağlanarak iletişim bilgilerinizin edinilmiş olması hâlinde, önceden izniniz alınmaksızın aynı veya benzer hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım ve/veya değişiklik hizmetleri için haberleşme yapılabilmesi de hukuken mümkündür.

Bununla birlikte, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve bu kapsamda verdiğiniz izinleri geri alma hakkınız saklıdır ve bu talebinizin tarafımıza her türlü yolla iletilmesi yeterlidir.

19. İşbu sözleşme metni, sözleşmenin kurulmasından sonra, Ally Organizasyon dataları tarafından saklanmakta olup, bu sözleşmeye, revize tarihleri itibariyle sitemizin “Yasal” sayfalarından kolayca erişebilirsiniz. Dilerseniz, sözleşmenin çıktısını almak suretiyle, fiziki kopyasına da kolayca erişebilirsiniz. Dolayısı ile sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının sizler tarafından kolayca sağlanmasına ve saklanmasına imkan sağlandığını bilmenizi isteriz. Sözleşmeye erişiminiz, sitemize erişimin sağlanması ile doğru orantılı olacak şekilde devam edecektir.

20. Sitemizin kullanımına ve işbu sözleşmeye dair gizlilik kuralları, allyorganizasyon.com'un “Yasal” bölümünde “Gizlilik Politikası” sayfasında detaylı şekilde belirtilmiştir. Bu kapsamda, Gizlilik Beyanı hükümlerini dikkatlice okumanızı, incelemenizi ve farklı talepleriniz var ise tarafımıza bildirmeniz gerekeceğini bilgilerinize sunarız. Gizlilik Beyanı, işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme ile birlikte aynen uygulanacak ve hüküm ifade edecektir. Dolayısı ile işbu Sözleşmeyi ve/veya siparişi onaylayarak, Gizlilik Beyanı hükümlerini de kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz.

21. Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceğiniz toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin tüm şartları sizler tarafından açıkça görülmektedir. Dolayısı ile bileti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşme hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı yineler, siparişi onaylamadan önce tüm sözleşme hükümlerini dikkatlice incelemeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.

 

22. Ally Organizasyon, sizlerle ilgili elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Ayrıca, kişisel verilerinizin sizlerin onayı olmaksızın, üçüncü kişilere iletilemeyeceği ve sizlere bildirilen amaçlar dışında başka amaçlarla kullanılamayacağını da belirtiriz. Buna karşın, kişisel bilgilerinizin Ally Organizasyon ile paylaşılmasını istemez iseniz, siparişi tamamlamadan önce bizlere info@allyorganizasyon.com email adresinden ulaşmanız gerekmektedir. Zira, kampanya amaçlı bazı düzenlediğimiz etkinliklerde, güvenlik gerekçesi ile ya da başkaca nedenlere istinaden, kişisel bilgileri bulunmayan müşterilere bilet satışı yapılmasını reddetme hakkına sahibiz. Ayrıca, kişisel verilerinizin muhafazasına ve kullanımına dair detaylı bilgilerin tümüne, Sitemizin, “Yasal” bölümünde yer alan “Gizlilik Politikası” bölümünden ulaşabileceğinizi belirtir, Gizlilik Beyanı’nın işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu yineleriz.

23. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir. Ally Organizasyon; biletinizi satın almadan önce sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda, tüm tüketicileri önceden bilgilendirmiş olup, bileti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşmenin düzenlemeleri hakkında tarafınıza ön bilgilendirme yapıldığını da kabul etmiş sayılacağınızı ve bu maddenin yazılı delil vasfında ispat vasıtası olduğunu da belirtiriz. İşbu Sözleşmeden ve/veya hizmet ya da bilet satın alma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlığı öncelikle sulhen gidermeye çalışmak temel hedefimizdir. Buna karşın, sulh ile çözülemeyen durumlarda, sitemizden bilet satın alan siz tüketicilerin, olası sorunlarını ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine götürebileceğini bilmenizi isteriz. Ayrıca, sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda Konya Adliye Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını ve işbu hükmün, “yetki sözleşme” mahiyetinde bir hüküm olduğunu da belirtiriz.

bottom of page